سخنی کوتاه

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

تومرا میفهمی...

من تورا میدانم........

وهمین ساده ترین قصه یک انسان است

من تو را ناب ترین شعر زمان میدانم وتو

هم میدانی که تا ابد در دل من میمانی....

 تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

 
/ 1 نظر / 42 بازدید
emily

[گریه][گریه]چه مفهم زیبایی داشت