دیوانگی وعشق....

دیوانگی و عشق...

 

زمان های قدیم٬ وقتی هنوز راه 

بشر به زمین باز نشده بود. فضیلت ها و تباهی ها دور هم جمع

شده بودند.

 

مثل قایم باشک!دیوانگی فریاد زد: آره قبوله من

چشم می زارم!چون کسی نمی خواست دنبال

دیوانگی بگردد٬‌ همه قبول کردند.دیوانگی چشم هایش را بست و شروع

به شمردن کرد: یک٬ ... دو٬ ... سه٬ ... !همه به دنبال جایی بودند که

قایم بشوند.نظافت خودش را به شاخ ماه

آویزان کرد.خیانت خودش را داخل انبوهی از

زباله ها مخفی کرد.اصالت به میان ابر ها رفت.هوس به مرکز زمین راه افتاد.دروغ که می گفت به اعماق کویر

خواهد رفت٬ به اعماق دریا رفت.طعم داخل یک سیب سرخ قرار گرفت.حسادت هم رفت داخل یک چاه عمیق.آرام آرام همه قایم شده بودند ودیوانگی همچنان می شمرد: هفتادو

سه٬ هفتادو چهار٬ ...اما عشق هنوز معطل بود و نمی دانست

به کجا برود.تعجبی هم ندارد. قایم کردن عشق

خیلی سخت است.دیوانگی داشت به عدد ۱۰۰ نزدیک می شد٬ که عشق رفت

وسط یک بوته گل رز آرام نشت.


دیوانگی فریاد زد: دارم میام.

دارم میام ...همان اول کار تنبلی را دید.

تنبلی اصلا تلاش نکرده بود تا قایم شود.بعد هم نظافت را یافت. خلاصه

نوبت به دیگران رسید. اما از عشق خبری نبود.دیوانگی دیگر خسته شده بود که

حسادت حسودیش گرفت و آرام در گوش او گفت: عشق در آن

 

 سوی گل رز مخفی شده است.دیوانگی با هیجان زیادی یک شاخه

 گل از درخت کند و آن را با تمام قدرت داخل گل های رز فرو برد.صدای ناله ای بلند شد.عشق از داخل شاخه ها بیرون آمد٬

دست هایش را جلوی صورتش گرفته بود و از بین انگشتانش

 خون می ریخت.شاخهء درخت٬ چشمان عشق را کور


کرده بود.


دیوانگی که خیلی ترسیده بود با


شرمندگی گفت


حالا من چی کار کنم؟ چگونه می

توانم جبران کنم؟عشق جواب داد: مهم نیست دوست

من٬ تو دیگه نمیتونی کاری بکنی٬ فقط ازت خواهش می کنم از

 

 این به بعد یار من باش.همه جا همراهم باش تا راه را گم

نکنم.و از همان روز تا همیشه عشق و

دیوانگی همراه یکدیگر به احساس تمام آدم های عاشق سرک

می کشند ...

 

قشنگ بودد؟؟؟من که عاشق این داستانـــــمنیشخند

راستی از این پروانه ها خوشم اومد هی تند تند میذارمشون

 

دوستتــــــــــون داااااااااااااااارم

 

بـــــــــــــای بــــــــــــــــای

 

/ 243 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
طاهره

سلام من میام وسط نظز دادنم یهو ارسال نمیشه قابل توجه تانبا من وبت مبام ارسال نمیشه عزیزم[ماچ]

طاهره

سلااااااااااااااااااااام

طاهره

[ماچ]

طاهره

تاارسال میشه میرم پیش تانیا[نیشخند]میام باز...دوست دارم فهلا بای[چشمک]

تانیــــا

بله اگه نپکه به قول نیلو جان نگرانش میشیم[نیشخند]

تانیــــا

شاید رفتیم هتل جهان تو خیابان ولیعصر[نیشخند]

تانیــــا

فقط من نمیتونم سر توالت فرنگی بشینم[خنده]