/ 26 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
تینا

گلزار تو این عکسه زشته . ولی در کل خوشگله [ساکت]

تینا

حالا جرات داری بگو زشته [شیطان]

مینا

فکرکنم فتوشاپه[متفکر]چطوری نیلو جونم[قلب]

طنزگو

[سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز

kiana

سلامممممممممممممممممم. بدو بیا وبلاگمممممممممم. تو نظر سنجی شرکت کردی؟

kiana

بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس.خیلی هلن زشت افتاده اینجا. گلزار هم همینطورررررررررررررررررررررررررررررر.[سبز][سبز][سبز][سبز] نیلو خودمی دیگه.....

kiana

بدو بیا اپمممممممممممممم.[شوخی]

مینا

سلام من یه وب در مورد رضا دارم خوشحال میشوم بیای