!!!!!!!!!

این عکس رو محرم گرفته بودم یادم رفته تا الان بذارم!!!اون شب حدود نیم ساعت حرفی برای گفتن نداشتمنیشخنددقیقا ایشون میخواستن چی رو ثابت کنن هنوز به نتیجه معلومی نرسیدم!!! نیشخند

 

/ 7 نظر / 44 بازدید
طاهره

یاخدا عاقا پای یزیدو اینورا بازنکنید[اضطراب]

طاهره

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام[لبخند]

طاهره

چطوری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

طاهره

خوببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ منم بد نیستم[چشمک]

طاهره

درساچطورههههههههههههههههههههههههههه؟[نیشخند]

عرفان

ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﻏﺮﺑﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺘﻪ، ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺍﯾﻨﺪﻩ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺘﻪ، ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﻮﻝ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺘﻪ،  ﺑﻪ ﺳﻠﺎﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﭘﺴﺮﺍ.[اضطراب]